cz.e-podroznik.pl

Jízdní řády a jízdenky po telefonu:703 402 802
Cena: 2,58 PLN s DPH/min
Service provided by Teroplan S.A.
Vytištěno dne
17.11.2019
ZADĄBROWIE
Zadąbrowie, ob. Orły

Město
Odjezdy
Jarosław
13:53
obyčejný
F|L~|m~_92.0_0_2018-12-01_true_1
14:18
obyčejný
6|-_25.0_0_2018-12-01_true_1
16:08
obyčejný
2m-|F_291.0_0_2018-12-01_true_1
17:08
obyčejný
2m-|F|G_295.0_0_2018-12-01_true_1
17:28
obyčejný
6|-|d~|G_31.0_0_2018-12-01_true_1
18:18
obyčejný
F|G_32.0_0_2018-12-01_true_1
19:23
obyčejný
F|G_32.0_0_2018-12-01_true_1

Jasionka
přes:  Rzeszów,
07:23
obyčejný
s|U_8.0_0_2018-12-01_true_1
10:23
obyčejný
F_15.0_0_2018-12-01_true_1
11:43
obyčejný
F_15.0_0_2018-12-01_true_1
14:53
obyčejný
F|G_32.0_0_2018-12-01_true_1

Lublin
23:03
spěšný
t N U X

Przemyśl
05:54
obyčejný
F|g+_34.0_0_2018-12-01_false_1
06:10
obyčejný
1-5 m *
06:49
obyčejný
6|-|G_249.0_0_2018-12-01_false_1
06:54
obyčejný
2m-|F|G_295.0_0_2018-12-01_true_1
07:04
obyčejný
2m-|F|m~_423.0_0_2018-12-01_false_1
07:34
obyčejný
F_15.0_0_2018-12-01_true_1
07:39
obyčejný
6|d~|L~|m~_35.0_0_2018-12-01_false_1
07:46
obyčejný
1-5 m
08:12
obyčejný
2m-|31-|F_426.0_0_2018-12-01_false_1
08:37
obyčejný
1-6_138.0_0_2018-12-01_false_1
08:56
obyčejný
KPON-SOBROB 7
09:02
obyčejný
1-6|d~_250.0_0_2018-12-01_false_1
09:27
obyčejný
2m-|F|G_295.0_0_2018-12-01_true_1
09:42
obyčejný
1-6_138.0_0_2018-12-01_false_1
10:02
obyčejný
-|090|15+|G_39.0_0_2018-12-01_false_1
10:22
obyčejný
F_15.0_0_2018-12-01_true_1
10:37
spěšný
U1
10:42
obyčejný
1-6|G|qw_40.0_0_2018-12-01_false_1
10:57
obyčejný
2m-|F_291.0_0_2018-12-01_true_1
11:27
obyčejný
-|d~|m~_41.0_0_2018-12-01_false_1
11:52
obyčejný
2m-|31-|F|N45_253.0_0_2018-12-01_false_1
12:12
obyčejný
1-6|m~_42.0_0_2018-12-01_false_1
12:32
obyčejný
2m-|31-|F_426.0_0_2018-12-01_false_1
12:47
obyčejný
-|m~_43.0_0_2018-12-01_false_1
13:07
obyčejný
31-|F_265.0_0_2018-12-01_false_1
13:16
obyčejný
KPON-SOBROB m
13:37
obyčejný
F|m~|N45_266.0_0_2018-12-01_false_1
13:50
obyčejný
KPON-SOBROB m d
13:52
obyčejný
1-6|2m-|13+_268.0_0_2018-12-01_false_1 R
13:57
obyčejný
C~|U|PN+|xyz_46.0_0_2018-12-01_false_1
13:57
obyčejný
26+|6,7|U|xyz_284.0_0_2018-12-01_false_1
14:07
obyčejný
F_15.0_0_2018-12-01_true_1
14:26
obyčejný
1-5 m
14:27
obyčejný
-|1-6|2m|G_280.0_0_2018-12-01_false_1
14:47
obyčejný
2m-|F_291.0_0_2018-12-01_true_1
15:07
obyčejný
1-6|d~|G_48.0_0_2018-12-01_false_1
15:22
obyčejný
-|15+|6-|Bg_49.0_0_2018-12-01_false_1
15:37
obyčejný
1-6|2m|G_37.0_0_2018-12-01_false_1
15:56
obyčejný
KPON-SOBROB m d
15:57
obyčejný
6|U_410.0_0_2018-12-01_false_1
15:57
obyčejný
2m-|F_291.0_0_2018-12-01_true_1 R
16:07
obyčejný
2m|F_50.0_0_2018-12-01_false_1
16:22
obyčejný
2m|F|G_401.0_0_2018-12-01_false_1
16:37
obyčejný
2m|F|m~_402.0_0_2018-12-01_false_1
16:42
obyčejný
-|2m-|67_53.0_0_2018-12-01_false_1
16:47
obyčejný
2m|31-|F_403.0_0_2018-12-01_false_1
17:02
obyčejný
2m-|F|m~_423.0_0_2018-12-01_false_1
17:12
obyčejný
1-6|31-|d~_55.0_0_2018-12-01_false_1
17:27
obyčejný
2m-|F|m~_423.0_0_2018-12-01_false_1
17:47
obyčejný
1-6|31-_56.0_0_2018-12-01_false_1
18:07
obyčejný
D~|F|N45_281.0_0_2018-12-01_false_1
18:27
obyčejný
F|G_32.0_0_2018-12-01_true_1
18:47
obyčejný
F|G_32.0_0_2018-12-01_true_1
19:05
spěšný
P d2 n T
19:17
obyčejný
-|15+|G|xyz_59.0_0_2018-12-01_false_1
19:52
obyčejný
n~|N|s|15-_60.0_0_2018-12-01_false_1
20:27
obyčejný
2m|F|G_401.0_0_2018-12-01_false_1
20:56
obyčejný
67 666 N3

Rudna Mała
přes:  Rzeszów,
04:48
obyčejný
KPON-SOBROB 7
16:18
obyčejný
1-5 m
16:48
obyčejný
67 666 N3

Rzeszów
04:35
obyčejný
1-6|d~_250.0_0_2018-12-01_false_1
04:48
obyčejný
KPON-SOBROB 7
05:23
obyčejný
-|1-6|2m_2.0_0_2018-12-01_true_1
05:38
obyčejný
2m-|F|G_295.0_0_2018-12-01_true_1
05:53
obyčejný
F_15.0_0_2018-12-01_true_1
06:13
obyčejný
F_15.0_0_2018-12-01_true_1
06:18
obyčejný
15+|67|BC+_408.0_0_2018-12-01_true_1
06:18
obyčejný
6s+_424.0_0_2018-12-01_true_1
06:33
obyčejný
123|G|GI|N_5.0_0_2018-12-01_true_1
06:48
obyčejný
F_15.0_0_2018-12-01_true_1
07:03
obyčejný
1-6|G_7.0_0_2018-12-01_true_1
07:23
obyčejný
s|U_8.0_0_2018-12-01_true_1
07:43
obyčejný
1-6|n~|y_9.0_0_2018-12-01_true_1
08:03
obyčejný
-_10.0_0_2018-12-01_true_1
08:18
obyčejný
2m-|F|G_295.0_0_2018-12-01_true_1
08:28
obyčejný
6 d
08:38
obyčejný
F|m~_398.0_0_2018-12-01_true_1
08:38
obyčejný
1-5 m
08:43
obyčejný
6|-_25.0_0_2018-12-01_true_1
09:03
obyčejný
2m-|31-|F_426.0_0_2018-12-01_false_1
09:08
obyčejný
1-5 m
09:28
obyčejný
F|m~|N45|qw_255.0_0_2018-12-01_true_1
09:43
obyčejný
1-6|2m-|31-_11.0_0_2018-12-01_true_1
09:48
obyčejný
1-5 m
10:03
obyčejný
F|m~_398.0_0_2018-12-01_true_1
10:23
obyčejný
6|d~_425.0_0_2018-12-01_true_1
10:23
obyčejný
F_15.0_0_2018-12-01_true_1
10:28
obyčejný
1-5 m
10:38
obyčejný
2m-|F|G_295.0_0_2018-12-01_true_1 R
10:53
obyčejný
1-6|G_7.0_0_2018-12-01_true_1
11:08
obyčejný
15+|6-|GI|N_18.0_0_2018-12-01_true_1
11:28
obyčejný
1-6|d~|G_48.0_0_2018-12-01_false_1 R
11:43
obyčejný
F_15.0_0_2018-12-01_true_1
11:53
obyčejný
6|-|y_263.0_0_2018-12-01_true_1
11:58
obyčejný
F|G_32.0_0_2018-12-01_true_1
12:23
obyčejný
1-6|d~_250.0_0_2018-12-01_false_1
12:43
obyčejný
2m-|F|m~_423.0_0_2018-12-01_false_1
13:03
obyčejný
31-|F_265.0_0_2018-12-01_false_1
13:13
obyčejný
-|7~|N|s_27.0_0_2018-12-01_true_1
13:18
obyčejný
1-6|2m-|m~_23.0_0_2018-12-01_true_1
13:38
obyčejný
31-|F_265.0_0_2018-12-01_false_1
14:03
obyčejný
2m-|F_291.0_0_2018-12-01_true_1
14:23
obyčejný
F|G_32.0_0_2018-12-01_true_1
14:38
obyčejný
D~|F_259.0_0_2018-12-01_true_1
14:53
obyčejný
F|G_32.0_0_2018-12-01_true_1
15:28
obyčejný
-|6s+|G|xyz_28.0_0_2018-12-01_true_1
15:53
obyčejný
F|G_32.0_0_2018-12-01_true_1
15:58
obyčejný
-|C~|D~|Ld_29.0_0_2018-12-01_true_1
16:18
obyčejný
1-5 m
16:38
obyčejný
F|G_32.0_0_2018-12-01_true_1
16:48
obyčejný
67 666 N3

Sandomierz
přes:  Stalowa Wola, Tarnobrzeg,
15:44
spěšný
U1

Stalowa Wola
15:44
spěšný
U1

Tarnobrzeg
přes:  Stalowa Wola,
15:44
spěšný
U1

Warszawa
přes:  Lublin,
23:03
spěšný
t N U X

Poznámky
*
rezerwacja miejsc pod nr telefonu 606 895 450 lub 795 366 329
-_10.0_0_2018-12-01_true_1
nie kursuje w dni świąteczne
-|090|15+|G_39.0_0_2018-12-01_false_1
nie kursuje w dni świąteczne, nie kursuje 25., 26 XII, 1 I, Wielkanoc, Kursuje dodatkowo 15.08, nie kursuje 24 i 31 grudnia
-|1-6|2m_2.0_0_2018-12-01_true_1
nie kursuje w dni świąteczne, kursuje od poniedziałku do soboty w dni powszednie, nie kursuje 12 listopada 2018, kursuje 2 maja
-|1-6|2m|G_280.0_0_2018-12-01_false_1
nie kursuje w dni świąteczne, kursuje od poniedziałku do soboty w dni powszednie, nie kursuje 12 listopada 2018, kursuje 2 maja, nie kursuje 24 i 31 grudnia
-|15+|6-|Bg_49.0_0_2018-12-01_false_1
nie kursuje w dni świąteczne, Kursuje dodatkowo 15.08, nie kursuje w soboty, kursuje dodatkowo w Boże Ciało oraz 24 i 31 grudnia
-|15+|G|xyz_59.0_0_2018-12-01_false_1
nie kursuje w dni świąteczne, Kursuje dodatkowo 15.08, nie kursuje 24 i 31 grudnia, kursuje dodatkowo 1 i 11 listopada
-|2m-|67_53.0_0_2018-12-01_false_1
nie kursuje w dni świąteczne, nie kursuje 2 maja a także 12 listopada 2018, kursuje w soboty i niedziele bez świąt, dodatkowo kursuj 12 listopada 2018
-|6s+|G|xyz_28.0_0_2018-12-01_true_1
nie kursuje w dni świąteczne, kursuje dodatkowo 6 stycznia, nie kursuje 24 i 31 grudnia, kursuje dodatkowo 1 i 11 listopada
-|7~|N|s_27.0_0_2018-12-01_true_1
nie kursuje w dni świąteczne, kursuje w niedziele oraz 12 listopada 2018, nie kursuje 25 i 26 grudzień oraz w Święta Wielkanocne, nie kursuje 1 stycznia
-|C~|D~|Ld_29.0_0_2018-12-01_true_1
nie kursuje w dni świąteczne, kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 12 listopada 2018, nie kursuje 24-26 grudnia oraz w Święta Wielkanocne, nie kursuje w Wielką Sobotę, 31 grudnia oraz 1 stycznia
-|d~|m~_41.0_0_2018-12-01_false_1
nie kursuje w dni świąteczne, nie kursuje w Wielką Sobotę, nie kursuje w Wigilię
-|m~_43.0_0_2018-12-01_false_1
nie kursuje w dni świąteczne, nie kursuje w Wigilię
1-5
kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
1-6_138.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje od poniedziałku do soboty w dni powszednie, nie kursuje 12 listopada 2018
1-6|2m-|13+_268.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje od poniedziałku do soboty w dni powszednie, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje 2 maja a także 12 listopada 2018, dodatkowo kursuje 1 i 3 maja
1-6|2m-|31-_11.0_0_2018-12-01_true_1
kursuje od poniedziałku do soboty w dni powszednie, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje 2 maja a także 12 listopada 2018, nie kursuje 31 grudnia
1-6|2m-|m~_23.0_0_2018-12-01_true_1
kursuje od poniedziałku do soboty w dni powszednie, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje 2 maja a także 12 listopada 2018, nie kursuje w Wigilię
1-6|2m|G_37.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje od poniedziałku do soboty w dni powszednie, nie kursuje 12 listopada 2018, kursuje 2 maja, nie kursuje 24 i 31 grudnia
1-6|31-_56.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje od poniedziałku do soboty w dni powszednie, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje 31 grudnia
1-6|31-|d~_55.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje od poniedziałku do soboty w dni powszednie, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje 31 grudnia, nie kursuje w Wielką Sobotę
1-6|G_7.0_0_2018-12-01_true_1
kursuje od poniedziałku do soboty w dni powszednie, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje 24 i 31 grudnia
1-6|G|qw_40.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje od poniedziałku do soboty w dni powszednie, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje 24 i 31 grudnia, nie kursuje w okresie 15.07-31.08 2019
1-6|d~_250.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje od poniedziałku do soboty w dni powszednie, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje w Wielką Sobotę
1-6|d~|G_48.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje od poniedziałku do soboty w dni powszednie, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje w Wielką Sobotę, nie kursuje 24 i 31 grudnia
1-6|m~_42.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje od poniedziałku do soboty w dni powszednie, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje w Wigilię
1-6|n~|y_9.0_0_2018-12-01_true_1
kursuje od poniedziałku do soboty w dni powszednie, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje 24 i 31 grudnia oraz w Wielką Sobotę, nie kursuje 2 maja
123|G|GI|N_5.0_0_2018-12-01_true_1
Nie kursuje 1-3 maja, nie kursuje 24 i 31 grudnia, nie kursuje 1. i 11. XI oraz 1. i 6. I., nie kursuje 25 i 26 grudzień oraz w Święta Wielkanocne
15+|6-|GI|N_18.0_0_2018-12-01_true_1
Kursuje dodatkowo 15.08, nie kursuje w soboty, nie kursuje 1. i 11. XI oraz 1. i 6. I., nie kursuje 25 i 26 grudzień oraz w Święta Wielkanocne
15+|67|BC+_408.0_0_2018-12-01_true_1
Kursuje dodatkowo 15.08, kursuje w soboty i niedziele bez świąt, dodatkowo kursuj 12 listopada 2018, Kursuje w Boże Ciało
26+|6,7|U|xyz_284.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje 26 XII, kursuje w soboty i niedziele, nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzień Wielkanocy, kursuje dodatkowo 1 i 11 listopada
2m-|31-|F_426.0_0_2018-12-01_false_1
nie kursuje 2 maja a także 12 listopada 2018, nie kursuje 31 grudnia, kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018
2m-|31-|F|N45_253.0_0_2018-12-01_false_1
nie kursuje 2 maja a także 12 listopada 2018, nie kursuje 31 grudnia, kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek
2m-|F_291.0_0_2018-12-01_true_1
nie kursuje 2 maja a także 12 listopada 2018, kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018
2m-|F|G_295.0_0_2018-12-01_true_1
nie kursuje 2 maja a także 12 listopada 2018, kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje 24 i 31 grudnia
2m-|F|m~_423.0_0_2018-12-01_false_1
nie kursuje 2 maja a także 12 listopada 2018, kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje w Wigilię
2m|31-|F_403.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje 2 maja, nie kursuje 31 grudnia, kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018
2m|F_50.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje 2 maja, kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018
2m|F|G_401.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje 2 maja, kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje 24 i 31 grudnia
2m|F|m~_402.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje 2 maja, kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje w Wigilię
31-|F_265.0_0_2018-12-01_false_1
nie kursuje 31 grudnia, kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018
6
kursuje w soboty i 2 maja
666
nie kursuje 6 stycznia
67
kursuje w soboty i niedziele
6s+_424.0_0_2018-12-01_true_1
kursuje dodatkowo 6 stycznia
6|-_25.0_0_2018-12-01_true_1
kursuje w soboty, nie kursuje w dni świąteczne
6|-|G_249.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje w soboty, nie kursuje w dni świąteczne, nie kursuje 24 i 31 grudnia
6|-|d~|G_31.0_0_2018-12-01_true_1
kursuje w soboty, nie kursuje w dni świąteczne, nie kursuje w Wielką Sobotę, nie kursuje 24 i 31 grudnia
6|-|y_263.0_0_2018-12-01_true_1
kursuje w soboty, nie kursuje w dni świąteczne, nie kursuje 2 maja
6|U_410.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje w soboty, nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzień Wielkanocy
6|d~_425.0_0_2018-12-01_true_1
kursuje w soboty, nie kursuje w Wielką Sobotę
6|d~|L~|m~_35.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje w soboty, nie kursuje w Wielką Sobotę, nie kursuje 31.XII oarz 01.I, nie kursuje w Wigilię
7
kursuje w niedziele oprócz Wielkanocy
C~|U|PN+|xyz_46.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 12 listopada 2018, nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzień Wielkanocy, Kursuje w Poniedziałek Wielkanocny, kursuje dodatkowo 1 i 11 listopada
D~|F_259.0_0_2018-12-01_true_1
nie kursuje 24-26 grudnia oraz w Święta Wielkanocne, kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018
D~|F|N45_281.0_0_2018-12-01_false_1
nie kursuje 24-26 grudnia oraz w Święta Wielkanocne, kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek
F_15.0_0_2018-12-01_true_1
kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018
F|G_32.0_0_2018-12-01_true_1
kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje 24 i 31 grudnia
F|L~|m~_92.0_0_2018-12-01_true_1
kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje 31.XII oarz 01.I, nie kursuje w Wigilię
F|g+_34.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018, kursuje dodatkowo 24 i 31 grudnia
F|m~_398.0_0_2018-12-01_true_1
kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje w Wigilię
F|m~|N45_266.0_0_2018-12-01_false_1
kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje w Wigilię, nie kursuje w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek
F|m~|N45|qw_255.0_0_2018-12-01_true_1
kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze, nie kursuje 12 listopada 2018, nie kursuje w Wigilię, nie kursuje w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek, nie kursuje w okresie 15.07-31.08 2019
KPON-SOBROB
Kursuje od poniedziałku do soboty w dni powszednie
N
NIE KURSUJE 25 XII i I DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
N3
nie kursuje 25.12 i 26.12 oraz w Święta Wielkanocne
P
KURS POSPIESZNY
R
obowiązkowa rezerwacja miejsc u przewoźnika
T
kursuje z Warszawy w piątki i w poniedziałki
U
nie kursuje 23,24,30 i 31.12, dzień przed Wielką Sobotą i w Wielką Sobotę
U1
nie kursuje 1 I, w pierwszy dzień Świat Wielkanocnych i w dniu 25 XII
X
dopłata 10 zł u kierowcy za dowóz na Lotnisko w Warszawie
d
nie kursuje w Wielką Sobotę
d2
nie kursuje w dniu 01.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
m
nie kursuje w Wigilię
n
NIE KURSUJE 24 i 31 XII ORAZ W WIELKĄ SOBOTĘ
n~|N|s|15-_60.0_0_2018-12-01_false_1
nie kursuje 24 i 31 grudnia oraz w Wielką Sobotę, nie kursuje 25 i 26 grudzień oraz w Święta Wielkanocne, nie kursuje 1 stycznia, nie kursuje 15 sierpnia
s|U_8.0_0_2018-12-01_true_1
nie kursuje 1 stycznia, nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzień Wielkanocy
t
kursuje z Przemyśla w czwartki i w niedziele